August 17, 2015

Šta je Aikido

Osensei_1

Aikido je Budo, borilačka veština koja svoje poreklo ima još iz srednjevekovnog Japana kada su često vođeni ratovi između tadašnjih provincija. U to vreme postojao je kao primitivna forma korišćena isključivo kao metod koristan u borbi. Svoj konačni oblik kao i naziv Aikido dobija sredinom XX veka zahvaljujući Morihei Uešibi. Osensei Morihei Uešiba je tokom svog života bio posvećen izučavnju mnogih starih borilačkih formi čije elemente je sintezirao u svoju veštinu i dao naziv Aikido. Naziv “Aikido” sastoji se od tri japanska ideograma. “Ai” – sklad ili harmonija; “Ki” – pokretačka energija i “Do” – put. Kada se ova tri ideograma spoje, naziv aikido možemo tumačiti kao put ka skladu sa energijom univerzuma. Danas je Aikido jedina borilačka veština u kojoj ne postoji takmičenje i kao takva i dalje sadrži brojne vrlo efikasne odbrambene tehnike karakteristične po vrlo elegantnim kružnim pokretima. Vežbanje Aikidoa čini slabog čoveka jačim, a jakog svesnog svoje snage.

U Aikidou ne postoji protivnik ili neprijatelj. Cilj nije pobediti snagom ili uništiti svakog ko izazove. U pravom Budou težimo biti jedno sa svim oko sebe i vratiti se izvornom duhu. Suština Aikido treninga nije da postanemo moćniji ili pametniji od drugih, već da postanemo sposobni i pozudane ličnosti kao ratnici mira. To treba da bude naša misija u Aikidou.” – Morihei Uešiba

Leave a Reply

Your email address will not be published.